Gebruiksvoorwaarden

Deze website en de hierop gepubliceerde datasets, dashboards, rapportages en infographics worden beheerd door de afdeling Onderzoek van de KB.

Openbare data

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit houdt in dat de gegevens die de KB verzamelt via de Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform) in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob en andere themametingen in principe openbaar zijn. Uitgangspunt voor de publicatie daarvan op deze website is te allen tijde dat deze gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken, maar niet tot personen, omwille van de privacybescherming.

Hergebruik data

Hergebruik van de datasets van Bibliotheekinzicht is toegestaan op basis van de licentie CC-BY (Naamsvermelding). Onderdeel daarvan is dat bij elk hergebruik van de data vermeld moet worden dat de gegevens afkomstig zijn van de KB (maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat de KB instemt met het resultaat van het hergebruik).

Disclaimer

De KB geeft geen garanties ten aanzien van de continuïteit, actualiteit en juistheid van zowel deze website als de documenten en datasets die hierop gepubliceerd worden.