Over de Bibliotheekmonitor

De Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform) is het platform voor gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. Bibliotheekmonitor biedt inzicht in de gevoerde activiteiten in relatie tot de vijf kernfuncties van bibliotheken. We brengen in kaart hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en hoe het niveau van de dienstverlening zich in de loop der tijd ontwikkelt.

Metingen

De Bibliotheekmonitor bestaat uit 6 jaarlijks terugkerende metingen en 2 themametingen die per jaar verschillen. De 6 terugkerende metingen zijn:  

  • Basisvaardigheden voor volwassenen
  • Samenwerking met de Belastingdienst
  • Gegevenslevering Wsob
  • Voor- en vroegschoolse educatie
  • Samenwerking met het voortgezet onderwijs
  • Samenwerking met het primair onderwijs

De vragenlijsten worden uitgezet door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek.

Meer support