Support bij de Bibliotheekmonitor

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord kwijt ben?

Op de inlogpagina kun je via de knop ‘Wachtwoord vergeten’ automatisch een nieuw wachtwoord generen. Vul hier je gebruikersnaam en gekoppeld e-mailadres in en je nieuwe wachtwoord wordt direct verstuurd.

Hoe kan ik een nieuw account aanvragen?

Heb je nog geen account, dan kun je deze aanvragen via bibliotheekmonitor@kb.nl. Geef daarbij je naam en e-mailadres op en geef duidelijk aan voor welke bibliotheek je een account aanvraagt. Nadat het account is aangemaakt, ontvang je een e-mail met je inloggegevens.

Kan ik met mijn bibliotheekaccount alle infographics en vragenlijsten inzien?

Met een account kun je bij alle lokale infographics van de onderzoeken waar je bibliotheekorganisatie aan heeft deelgenomen. Ben je geregistreerd als contactpersoon voor een specifiek onderzoek, dan ontvang je als enige de e-mails met betrekking tot dat onderzoek, zoals uitnodigingen. Maar iedereen van jouw bibliotheekorganisatie kan met zijn of haar account alle openstaande vragenlijsten en infographics van de organisatie benaderen.

Ben ik verplicht om aan de onderzoeken deel te nemen?

Niet alle onderzoeken zijn verplicht om aan deel te nemen. Bij de onderzoeken die verplicht zijn vanuit de wet of een bepaalde subsidieregeling, wordt dat vermeld in de uitnodigingsmail. Maar deelname aan de andere onderzoeken is ook in het voordeel van jouw bibliotheek. Zo help je een goed beeld te schetsen van de belangrijke rol die de bibliotheken spelen in de samenleving. Daarnaast ontvang je na deelname een rapportage en infographic met informatie over je eigen bibliotheek, afgezet tegen het landelijk en provinciaal gemiddelde en bibliotheken van gelijke omvang.

Worden de gegevens openbaar gemaakt?

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wob. Dit houdt in dat de gegevens die wij verzamelen in principe openbaar zijn. Dit geldt zowel voor de bibliotheekgegevens die in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob worden verzameld, als voor de onderzoeksgegevens die met de andere metingen worden verzameld.
Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, dit omwille van privacybescherming.

Voldoet het platform aan de AVG?

Ja. Het onderzoeksbureau waarmee we samenwerken, hanteert verschillende maatregelen om te voldoen aan de AVG eisen. Zo houden zij bedreigingen op het gebied van informatiebeveiliging in de gaten en reageren hierop door de software up-to-date te houden. De data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor het waarborgen van persoonsgegevens worden de gegeven antwoorden in een ander systeem opgeslagen dan het beheersysteem met de persoonsgegeven. Daarnaast wordt data met KB uitgewisseld middels een beschermde omgeving, voorzien van 2 factor authenticatie.

Meer weten?

Mail dan naar bibliotheekmonitor@kb.nl