Dashboard samenwerking primair onderwijs

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het primair onderwijs. In dit dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Zo is het mogelijk de ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren op landelijk niveau in te zien. Ook kunnen bibliotheken de resultaten op provinciaal en lokaal niveau filteren en verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Naast dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in een landelijke rapportage en infographic, waarin de belangrijkste bevindingen over het schooljaar 2020-2021 op landelijk niveau zijn beschreven. Deze zijn hier terug te vinden.

Gerelateerde bestanden

Support