Dashboard samenwerking voortgezet onderwijs

Sinds 2017 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het voortgezet onderwijs. In dit dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De  onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Zo is het mogelijk de historische gegevens op landelijk niveau in te zien, evenals de ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. Ook kunnen bibliotheken de resultaten op provinciaal en lokaal niveau filteren en verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Naast dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in een landelijke rapportage en infographic, waarin de belangrijkste bevindingen over het schooljaar 2019-2020 op landelijk niveau zijn beschreven. Deze zijn hier terug te vinden.

Gerelateerde bestanden

Support