IMPACTmonitor

Let op: op 28 november organiseert de KB een landelijke monitordag. Meer informatie vind je hier.

Hoe werkt het?

Stap 1

Meld je aan en voeg cursisten toe

Na aanmelden krijg je een e-mail ter bevestiging van je inschrijving en je kunt vervolgens een inlog aanmaken. Na het invoeren van je cursisten kun je meteen starten.

Stap 2

Leg de vragenlijst voor

Leg je cursisten voor en na een cursus een standaard vragenlijst voor. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre zij positieve veranderingen merken in hun niveau van vaardigheden.

Stap 3

Bekijk de resultaten

Via de portal hebben bibliotheken toegang tot een persoonlijk dashboard. Zij kunnen op elk gewenst moment de resultaten uit hun eigen onderzoeksmodulen inzien en vergelijken met andere bibliotheken.

Vragenlijsten

De Impactmonitor bevat verschillende modules die bibliotheken kunnen inzetten bij het meten van de effecten van cursussen. Elke module omvat twee vragenlijsten: een voor- en een nameting. Je vindt ze hieronder per module.

Support

Wat voor programma’s kan ik meten met de Impactmonitor?

De Impactmonitor meet de vorderingen die deelnemers aan cursussen maken in de bibliotheek. Dit zijn cursussen op het gebied van: (1) computer & internet; (2) social media; (3) e-overheid; en (4) de Nederlandse taal. Veel voorkomende cursussen zijn bijvoorbeeld de cursussen van Klik & Tik, Digisterker en Lees en Schrijf! Maar ook andere cursussen op deze gebieden kunnen met de Impactmonitor worden gemeten. Een overzicht van cursussen waarvoor de verschillende modules kunnen worden ingezet, is te vinden in de [handleiding]. U kunt daarnaast ook zelf cursussen toevoegen, die niet in de lijst staan. In een later stadium zullen aan de Impactmonitor ook modules worden toegevoegd die de opbrengsten meetbaar maken van bibliotheekprogramma’s gericht op andere aandachtgebieden en beleidsdomeinen.

Wat kost deelname aan de Impactmonitor?

In 2019 konden bibliotheken via de Impactmonitor gratis deelnemen aan twee onderzoeksmodulen. Vanaf 2020 zullen bibliotheken de kosten voor de toegang tot het portal deels zelf moeten betalen. Vanwege de schaalgrootte van de Impactmonitor kunnen wij deze echter tegen een laag tarief aanbieden:

  • Bibliotheken die in 2019 zijn ingestapt, betalen in 2020 (voor de periode mei – dec) €180,- per module.
  • Bibliotheken die in januari 2020 nieuw starten met de Impactmonitor betalen €224,- per module (voor de periode jan – dec).

De bedragen zijn inclusief btw, toegang tot de beheer- en rapportageportal. Hiermee kunt u het hele jaar door onbeperkt effectonderzoek uitvoeren en rapporteren. Tevens heeft u altijd toegang tot ondersteuning van de helpdesk.

Facturatie voor deelname aan de Impactmonitor gebeurt vooraf. Na uw inschrijving ontvangt u van ons dus meteen een factuur.

De KB streeft ernaar om de Impactmonitor ook in 2020 tegen zo laag mogelijke kosten aan te bieden vanuit de landelijke programmagelden. Hierover zal begin 2020 meer duidelijkheid komen.

Wat moet ik doen om in te schrijven voor de Impactmonitor?

Alle bibliotheken kunnen deelnemen aan de Impactmonitor. Wij adviseren om hiervoor één monitorcoördinator te benoemen die zich namens de bibliotheek inschrijft en de verzameling en rapportage van onderzoeksgegevens coördineert. Deze persoon kan ook collega’s of vrijwilligers instrueren bij het invoeren van gegevens en het uitzetten van vragenlijsten.
Heeft u zich in 2019 al ingeschreven voor deelname aan de Impactmonitor? Dan ontvangt u in maart 2020 van ons automatisch een e-mail met informatie over het verlengen. Stapt u nieuw in? Dan kunt u zich registreren via de homepage. U krijgt dan een email ter bevestiging van uw inschrijving en kunt vervolgens een inlog aanmaken.

Aan de slag