Over de Impactmonitor

De Impactmonitor biedt een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.

Vier modulen

De Impactmonitor bevat vier onderzoeksmodulen die bibliotheken kunnen inzetten bij cursussen op het gebied van: (1) computer & internet; (2) social media; (3) e-overheid en (4) de Nederlandse taal. Via deze modulen kunnen bibliotheken hun cursisten bij aanvang en na afronding van een cursus een standaard vragenlijst voorgeleggen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre zij positieve veranderingen merken in hun niveau van vaardigheden en hun dagelijks leven. Het verwerken van de onderzoeksgegevens gebeurt anoniem en geautomatiseerd. Via de beheerportal hebben bibliotheken toegang tot een persoonlijk dashboard waar zij op elk gewenst moment de resultaten uit hun eigen onderzoeksmodulen kunnen uitdraaien en vergelijken tussen vestigingen en met het landelijk gemiddelde van alle deelnemende bibliotheken.

Meer informatie

Wilt je weten hoe je de Impactmonitor kunt inzetten in jouw bibliotheek? Bekijk dan de handleiding. Raadpleeg de pagina Vraag en antwoord voor vragen over de kosten, de totstandkoming van de monitor en de inhoud van de vragenlijsten of vraag om support via de helpdesk (telefoonnummer 020-52 07 145).
De Impactmonitor wordt ontwikkeld en uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions in opdracht van de KB.

Meer support