Support Impactmonitor

Vraag en antwoord

Wat voor programma’s kan ik meten met de Impactmonitor?

De Impactmonitor meet de vorderingen die deelnemers aan cursussen maken in de bibliotheek. Dit zijn cursussen op het gebied van: (1) computer & internet; (2) social media; (3) e-overheid; en (4) de Nederlandse taal. Veel voorkomende cursussen zijn bijvoorbeeld de cursussen van Klik & Tik, Digisterker en Lees en Schrijf! Maar ook andere cursussen op deze gebieden kunnen met de Impactmonitor worden gemeten. Een overzicht van cursussen waarvoor de verschillende modules kunnen worden ingezet, is te vinden in de [handleiding]. U kunt daarnaast ook zelf cursussen toevoegen, die niet in de lijst staan. In een later stadium zullen aan de Impactmonitor ook modules worden toegevoegd die de opbrengsten meetbaar maken van bibliotheekprogramma’s gericht op andere aandachtgebieden en beleidsdomeinen.

Hoe motiveer ik deelnemers om mee te doen?

Ervaringen uit het verleden leren dat de integratie van een monitor in het cursusprogramma als positief wordt ervaren door zowel respondenten als cursusleiders. Het onderzoek is dan een vanzelfsprekend onderdeel van de cursus. De voormeting kan hierbij worden aangeboden als een eerste oefening of kennismaking en de nameting kan gecombineerd worden met een feestelijk moment waarop de afronding van de cursus en het behalen van een eventueel certificaat wordt gevierd.

Wat kost deelname aan de Impactmonitor?

In 2019 konden bibliotheken via de Impactmonitor gratis deelnemen aan twee onderzoeksmodulen. Vanaf 2020 zullen bibliotheken de kosten voor de toegang tot het portal deels zelf moeten betalen. Vanwege de schaalgrootte van de Impactmonitor kunnen wij deze echter tegen een laag tarief aanbieden:

  • Bibliotheken die in 2019 zijn ingestapt, betalen in 2020 (voor de periode mei – dec) €180,- per module.
  • Bibliotheken die in januari 2020 nieuw starten met de Impactmonitor betalen €224,- per module (voor de periode jan – dec).

De bedragen zijn inclusief btw, toegang tot de beheer- en rapportageportal. Hiermee kunt u het hele jaar door onbeperkt effectonderzoek uitvoeren en rapporteren. Tevens heeft u altijd toegang tot ondersteuning van de helpdesk.

Facturatie voor deelname aan de Impactmonitor gebeurt vooraf. Na uw inschrijving ontvangt u van ons dus meteen een factuur.

De KB streeft ernaar om de Impactmonitor ook in 2020 tegen zo laag mogelijke kosten aan te bieden vanuit de landelijke programmagelden. Hierover zal begin 2020 meer duidelijkheid komen.

Wat moet ik doen om in te schrijven voor de Impactmonitor?

Alle bibliotheken kunnen deelnemen aan de Impactmonitor. Wij adviseren om hiervoor één monitorcoördinator te benoemen die zich namens de bibliotheek inschrijft en de verzameling en rapportage van onderzoeksgegevens coördineert. Deze persoon kan ook collega’s of vrijwilligers instrueren bij het invoeren van gegevens en het uitzetten van vragenlijsten.
Heeft u zich in 2019 al ingeschreven voor deelname aan de Impactmonitor? Dan ontvangt u in maart 2020 van ons automatisch een e-mail met informatie over het verlengen. Stapt u nieuw in? Dan kunt u zich registreren via de homepage. U krijgt dan een email ter bevestiging van uw inschrijving en kunt vervolgens een inlog aanmaken.

Hoe kan ik onderzoeksresultaten gebruiken in mijn eigen stukken, zoals een jaarverslag?

Als u een grafiek uit de rapportageomgeving wilt exporteren, klikt u rechts onderin op pdf. U kunt de grafiek dan als een los document printen en/of opslaan.

Hoe wordt er omgegaan met persoonsgegevens?

De bibliotheken en de KB vinden het belangrijk om persoonsgegevens veilig en zorgvuldig te verwerken. Om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG is, zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Het aantal identificerende persoonsgegevens waar naar wordt gevraagd is beperkt. In de beheerportal vragen we alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om vragenlijsten te kunnen versturen en om de voor- en nametingen van cursisten aan elkaar te kunnen koppelen voor statistisch onderzoek, op geaggregeerd niveau (naam, telefoonnummer, e-mailadres).
  • Deze identificerende persoonsgegevens worden opgeslagen in een veilige omgeving bij DESAN Research Solutions. DESAN is zowel ISO 20252 (kwaliteit onderzoek) als ISO 27001 (databeveiliging) gecertificeerd. DESAN hanteert de richtlijnen van MOA en ESOMAR.
  • De beheeromgeving is uitsluitend toegankelijk voor bibliotheekmedewerkers van de betreffende bibliotheek die vanuit hun functie met de Impactmonitor werken, en voor bij de Impactmonitor betrokken medewerkers van DESAN.
  • De identificerende gegevens worden niet gebruikt in rapportages en worden vernietigd 12 maanden na het jaar waarin de verwerking plaatsvond.
  • Persoonsgegevens worden uitsluitend in anonieme, geaggregeerde vorm, gebruikt in rapportages en zijn dus niet herleidbaar naar individuen. De cursist is bovendien niet verplicht deze gegevens in te vullen.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Inhoudelijke vragen kun je mailen naar impactmonitor@kb.nl
Vragen over registreren, werkwijze en techniek kun je mailen naar impactmonitor@bibliotheekonderzoek.nl of bel 020 52 07 145