Webinars en presentaties

Landelijke monitordag

Op 28 november kwamen veertig bibliotheken bijeen in de Observant in Amersfoort om met elkaar in gesprek te gaan over hun ervaringen met de Impactmonitor. Tijdens deze dag kregen de bibliotheken tips en ondersteuning bij het gebruik van de monitor, konden zij ervaringen en best practices uitwisselen en was er de mogelijkheid ontwikkelwensen voor de toekomst uit te spreken.

Aan de slag met de Impactmonitor

Om bibliotheken voor te bereiden op de start van de Impactmonitor, gaf de KB op 12 maart een webinar. Het webinar is bedoeld om mensen te informeren over de oorsprong van de monitor en de werkwijze rondom registratie en deelname. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Achtergrond: waarom een Impactmonitor?
  • Ontwikkeling: hoe is de monitor tot stand gekomen?
  • Werkwijze: hoe kunnen bibliotheken deelnemen?

Presentatie startbijeenkomst

Om bibliotheken te informeren over de Impactmonitor en hen te helpen met opstarten, organiseerde de KB op 19 maart een startbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de achtergrond en de ontwikkeling van de monitor (waarom is er een Impactmonitor en hoe kwam deze tot stand?). Ook is beschreven hoe de monitor is opgebouwd (welke modules zijn er en hoe zijn de vragenlijsten opgebouwd?) en welke stappen er moeten worden gezet om te starten met onderzoek. De presentatie van de startbijeenkomst vind je hier.

Meer support