Ontwikkeling uitleningen e-books

Met de komst van het e-bookplatform in januari 2014 ontstond de mogelijkheid om naast het kopen van e-books via commerciële partijen ook e-books te lenen bij de Nederlandse bibliotheken. Sindsdien is het aantal e-bookuitleningen jaarlijks flink gegroeid. In 2017 werden in totaal 3,2 miljoen uitleningen van e-books geregistreerd.

Aantal uitleningen e-books blijft stijgen

Sinds de start van het e-bookplatform in 2014 laat het aantal uitleningen een stijgende lijn zien, met groeipercentages van 99% (2015) en 74% (2016). Daarna vlakte de groei relatief gezien af, maar het aantal uitleningen blijft stijgen. In 2017 werden 3,2 miljoen e-books uitgeleend (KB, 2018a; CBS, 2018a).

Bron: KB, 2018a; CBS, 2018a.

Meer cursussen en luisterboeken uitgeleend

Ook in het overige aanbod van de digitale bibliotheek is een stijging te zien. In 2017 werden ruim 2,2 miljoen e-books geleend via de VakantieBieb, 311 duizend uitleningen meer dan een jaar daarvoor. Het gebruik van cursussen en luisterboeken is relatief het meest gestegen. Het aantal cursussen steeg in een jaar van 12 duizend naar 43 duizend en het aantal luisterboeken telde 552 duizend downloads meer ten opzichte van 2016 (KB, 2018a; CBS, 2018a). 

Wat is de VakantieBieb?

De VakantieBieb is een gratis app met meer dan 60 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb opent op 1 juni met e-books voor jeugd. Met een aanbod van ruim 30 e-books voor 6 t/m 18 jaar, kunnen kinderen en jongeren doorlezen in de vakantie en hun leesvaardigheid op peil houden. Op 1 juli komen in de app de e-books voor volwassenen erbij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus.

 

Bron: KB, 2018a; CBS, 2018a.

Volwassenen lenen gemiddeld steeds meer e-books      

Het merendeel van de 3,2 miljoen e-books in 2017 is uitgeleend door volwassenen (86%). Er worden meer fictie e-books (88%) uitgeleend dan non-fictie (12%), zowel door jeugd als door volwassenen. Dit ligt in lijn met de samenstelling van de collectie e-books, deze bestaat voor 73% uit fictie. In 2017 leenden actieve gebruikers van de digitale bibliotheek gemiddeld 15 e-books. Jeugdleden leenden gemiddeld 6,5 e-books per actief lidmaatschap in 2017, tegenover 16 e-books door volwassenen. Het gemiddeld aantal uitgeleende e-books per actieve gebruiker stijgt nog steeds: van gemiddeld 5 in 2014 tot gemiddeld 15 in 2017. Uit de fysieke bibliotheek werden in 2017 per volwassen lid gemiddeld 23 boeken voor volwassenen uitgeleend. Het aantal fysieke uitleningen daalt al jaren, terwijl de e-books een stijgende lijn laten zien (KB, 2018a; CBS, 2018a; CBS, 2018b). Meer informatie over de fysieke uitleningen is te vinden in het artikel Ontwikkel aantal uitleningen.

Devices voor het lezen van e-books

De e-reader en tablet zijn veruit de meest gebruikte apparaten om e-books op te lezen. Meer dan de helft van de e-books wordt gedownload voor de tablet (60%), en 37% van de uitgeleende e-books wordt gedownload voor de e-reader. Slechts 3% wordt online gelezen (KB, 2018b).

Bronnen