Dossier rondom Bibliotheekcongres-thema digitaal burgerschap

In aanloop naar het Nationale Bibliotheekcongres, dat op 19 januari plaatsvindt, lanceert de afdeling Onderzoek vandaag het dossier Digitaal burgerschap. In dit dossier wordt dit thema vanuit verschillende invalshoeken belicht, met de relevantie voor bibliotheken als voornaamste focus. Het sluit aan bij de verdiepingssessies die de afdeling tijdens het congres verzorgt.

Over het dossier
Het dossier is zowel gericht op de verre toekomst als op het heden – zodat we kunnen blijven dromen en vooruitkijken, maar het geleerde ook praktisch kunnen toepassen binnen de eigen bibliotheek. Daarbij wordt de verbinding gezocht met zaken die tijdens het Nationale Bibliotheekcongres aan bod komen, en wordt aangehaakt bij de gesprekken die tijdens dat evenement worden gevoerd. Denk bijvoorbeeld aan analyses over de groeiende digitale ongelijkheid, de inrichting van de digitale samenleving en de positie van de burger in een datagestuurde stad, maar ook aan praktische lees-, kijk- en luistertips over digitaal burgerschap en ideeën van belangrijke denkers op dit gebied. Ook na het congres zal dit dossier continu worden aangevuld met nieuwe informatie en inzichten.

Sessies tijdens het congres
De afdeling Onderzoek van de KB zal tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 19 januari tevens een verdiepingstrack verzorgen met drie sessies rondom digitaal burgerschap. Zo kun je aanhaken bij sessies over de betekenis van kunstmatige intelligentie voor het vak van bibliothecaris, grip krijgen op je data en publieke waarden in de digitale samenleving. Aanmelden voor het online congres kan hier.

Over digitaal burgerschap
Het digitaal vaardig maken en houden van de Nederlandse burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment. Lang niet iedereen kan gelijke tred houden met de digitalisering van de samenleving. Een groeiende tweedeling ligt op de loer tussen hen die wel volwaardig kunnen deelnemen aan de digitale maatschappij en hen die dat niet kunnen. Informatie is niet langer enkel afkomstig van één betrouwbare bron, maar raakt versnipperd, waardoor verschillende waarheden ontstaan. Tegelijkertijd brengt deze nieuwe wereld ons ook veel. De inzet van kunstmatige intelligentie, robots en nanotechnologie zorgen ervoor dat we sprongen maken in de wetenschap én in het dagelijks leven. De vraag is hoe we deze ontwikkelingen kunnen inzetten voor het welbevinden van de hele gemeenschap – en wat bibliotheken daarin kunnen betekenen.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Marjolein Oomes en Marianne Hermans.