Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Afbeelding

Welke kennis hebben we nodig om de unieke rol en betekenis van bibliotheken op de korte en middellange termijn te ondersteunen? De Kennisagenda Openbare Bibliotheken beschrijft drie overkoepelende thema’s die als basis kunnen dienen voor onderzoek naar de veranderende rol en positionering van bibliotheken.

Drie themalijnen

De kennisagenda is bedoeld om richting te geven aan onderzoek en kennisontwikkeling voor bibliotheken. In de drie themalijnen komen maatschappelijke vraagstukken en de bibliotheekwereld bij elkaar:

  1. Hoe transformeert de publieke rol van de Bibliotheek onder invloed van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en digitalisering?
  2. Welke gevolgen hebben digitalisering en dataficatie van de samenleving voor de informatiefunctie van de Bibliotheek?
  3. Hoe veranderen de rol en positie van bibliotheken in het educatieve veld en welke bijdrage leveren bibliotheken aan persoonlijke ontwikkeling en zingeving?

Samenwerken met kennispartners

Met het agenderen van deze thema’s geven we een impuls aan het onderzoek voor en naar bibliotheken. Dit onderzoek is bedoeld als onderbouwing van strategische keuzes in de sector. We streven naar uitbreiding van het netwerk van kennispartners uit verschillende disciplines en beleidsvelden. En we verkennen graag de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking.

Download de Kennisagenda Openbare Bibliotheken (pdf).

Interesse?

We nodigen u van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Hebt u vragen of interesse om verder te praten over de thema’s uit de Kennisagenda, neem dan contact op met Marianne Hermans of Marjolein Oomes, kennisadviseurs bij de KB.

Van de kennisagenda kunt u een fysiek exemplaar aanvragen zolang de voorraad strekt. Mail uw aanvraag naar een van de kennisadviseurs.