Leergang Impactmanagement: impactgericht werken en communiceren

Wilt u de impact van uw bibliotheek vergroten en leren hoe u van een outputgestuurde naar een impactgerichte organisatie gaat? Wilt u uw eigen organisatie helpen om te denken vanuit impact en daarmee ook uw boodschap overtuigend overbrengen aan uw stakeholders en financiers? Meld u dan nu aan voor de Leergang Impactmanagement van de KB.

Het belang van impactmanagement

Digitalisering, ontlezing en toenemende concurrentie binnen het vrijetijdsdomein zorgen ervoor dat de rol en betekenis van de bibliotheek in de gemeenschap verandert. Hoe maakt u de waarde van uw bibliotheek zichtbaar, nu de rol van de bibliotheek zoveel breder is geworden dan het uitlenen van boeken? Veel bibliotheken worden nog afgerekend op lidmaatschap- en uitleencijfers, en weten niet hoe ze hun wethouder of samenwerkingspartner het beste kunnen overtuigen van hun werkelijke waarde. Daarom is het inzichtelijk maken van uw maatschappelijke impact zo belangrijk.

Inhoud van de leergang

Impactmanagement is een breed proces waarin niet het meten, maar het maximaliseren van impact het belangrijkste doel is. In de leergang bespreken we hoe u onderzoek kunt inzetten om uw impact te vergroten. U leert impactdoelen te formuleren en meetbaar te maken en resultaten om te zetten in concrete verbeteracties. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt voor verschillende manieren van rapporte ren en communiceren en leert u hoe u een impactcultuur binnen uw bibliotheek creëert.

Het programma

In de leergang wisselen theorie, inspiratie en praktijk elkaar af. Elke cursist gaat met een eigen casus aan de slag en brengt zo het geleerde meteen in praktijk. De leergang wordt verzorgd door trainers van Sinzer, een adviesbureau en koploper op het gebied van impactmanagement. Op het programma staan tevens bijdragen van gastsprekers van de National Library of Wales, de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en het Centre for Youth Impact.

Doelgroep

Programmamanagers, projectleiders, directeuren en andere bibliotheekprofessionals die een functie bekleden op tactisch of strategisch niveau binnen een bibliotheekorganisatie.

Data

De leergang bestaat uit vijf opleidingsdagen. Tussentijds werkt u aan uw eigen casus. De opleiding vindt plaats van 9.00 tot 17.00 uur op de volgende maandagen: 4 november, 18 november, 9 december, 2 maart en 16 maart.

Een tweede editie zal, bij voldoende aanmeldingen, in het eerste kwartaal van 2020 starten.

Locatie

De leergang vindt plaats op een centrale locatie, die goed bereikbaar is met zowel de auto als het openbaar vervoer.

Kosten & aanmelden

Omdat de KB een impuls wil geven aan impactmanagement, zal de eerste editie van de leergang gratis worden aangeboden. Meld u dus snel aan!

Wordt u een van de impactpioniers van de bibliotheeksector? Aanmelden kan tot en met 15 oktober 2019 via het Inschrijfformulier Leergang Impactmanagement.
Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Contact

Voor vragen over de leergang kunt u terecht bij Marjolein Oomes.

Deze leergang wordt georganiseerd door de KB in samenwerking met adviesbureau Sinzer, gespecialiseerd in het meten, rapporteren en verbeteren van impact.