Nieuwe publicatie over makerplaatsen

Afbeelding

De TU Delft heeft de Atlas: Makerspaces in Public Libraries in the Netherlands (pdf) gepubliceerd. Deze Atlas bevat de bevindingen van een veldonderzoek naar vijftien makerspaces in openbare bibliotheken in Nederland.

Door het in kaart brengen van ruimtelijke keuzes die gemaakt zijn in bibliotheken wordt zichtbaar hoe het ‘maken’ geïntroduceerd is in openbare bibliotheken. Het gaat hierbij om hoe de bibliotheek wordt uitgerust met deze ‘performance’-ruimtes en de inrichting hiervan.

De publicatie maakt deel uit van het NWO-project Performative Spaces in Dutch Public Libraries, waarin de KB participeert samen met de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam. De Atlas is de derde publicatie vanuit dit samenwerkingsverband.

Eerder verschenen de onderzoeksrapportage Makerplaatsen in openbare bibliotheken (pdf) en de Roadmap Makerplaatsen.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marianne Hermans, adviseur Onderzoek en Kennisdeling bij de KB.