Onderzoek naar duurzame ontwikkeling in de bibliotheeksector van start

Duurzame ontwikkeling is een actueel thema, waarvoor wereldwijd veel aandacht is. Overheden en organisaties zoeken naar manieren om hun beleid en activiteiten zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Ook in de bibliotheekwereld toenemende aandacht voor het onderwerp. Met deze vragenlijst willen we inzicht krijgen in de staat van de bibliotheeksector op het gebied van duurzame ontwikkeling. In hoeverre is duurzaamheid een onderwerp van gesprek? En wat doen bibliotheken om bij te dragen aan een duurzame samenleving?

Het onderzoek

In dit onderzoek brengen we in kaart welke rol bibliotheken spelen op het gebied van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Het onderzoek valt grofweg uiteen in twee onderwerpen:

  • De manier waarop bibliotheken in hun programmering en bedrijfsvoering aandacht besteden aan duurzaamheidsvraagstukken;
  • De bekendheid van bibliotheken met en hun inzet op de Sustainable Development Goals (SDG’s) die zijn geformuleerd door de Verenigde Naties. 

Invullen

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 à 15 minuten. De vragenlijst is hier te vinden. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Onder de respondenten worden twee plaatsen bij de Leergang Impactmanagement ter waarde van 3000 euro verloot.

Contact

Voor vragen over de inhoud van de vragenlijst kunt u terecht bij Marjolein Oomes. Problemen of vragen bij het invullen van de vragenlijst kunt u stellen aan de Helpdesk.