Over ons

Op Bibliotheekinzicht kunnen beleidsmakers en bibliotheekprofessionals terecht voor betrouwbare, neutrale en actuele informatie over de openbare bibliotheeksector. De Koninklijke Bibliotheek (KB) bundelt hier kennis uit diverse onderzoeken die inzicht geven in de staat van het bibliotheekstelsel. Daarbij zijn ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Op die manier biedt Bibliotheekinzicht professionals richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

Onderwerpen

Beleidsonderzoekers en wetenschappers doen veel onderzoek naar de rol en functie van bibliotheken en maatschappelijke trends die van invloed zijn. Zo gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke functie bekleden bibliotheken in de samenleving? Hoe vullen ze die – fysiek en digitaal - in en hoe verandert die over de tijd? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij van invloed? En welke rol speelt de bibliotheek in het leven van mensen?  Nuttige bevindingen uit dergelijke onderzoeken zijn op deze site te vinden. Bibliotheekinzicht is ingericht rondom drie kernthema’s, met verschillende onderwerpen. Die onderwerpen zijn uitgesplitst in artikelen over (deel)onderwerpen of ontwikkelingen. De kernthema’s en onderwerpen sluiten aan bij de thema’s van de Onderzoeksagenda voor het Openbare Bibliotheekveld.

Actueel

Bibliotheekinzicht streeft ernaar een volledig en actueel beeld te schetsen van de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen die bibliotheken aangaan. Omdat de samenleving verandert en er jaarlijks veel relevante onderzoeken verschijnen, werkt de KB Bibliotheekinzicht voortdurend bij. Zo worden artikelen zo veel mogelijk up-to-date gehouden als er nieuwe inzichten en statistieken verschijnen. Kom je zelf een nieuw of relevant onderzoek tegen dat niet mag ontbreken op Bibliotheekinzicht, laat het ons dan vooral weten!

Bronnen

De gegevens die zijn verwerkt in de artikelen komen uit verschillende bronnen. Vaak gaat het om onderzoek dat door of in opdracht van de KB is uitgevoerd. Daarnaast zijn externe bronnen gebruikt, zoals publicaties van Provinciale Ondersteuningsinstellingen, onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, partnerinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dit zijn onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, GFK, Motivaction, Stichting lezen, Stichting lezen en Schrijven, Mediawijzer.net, Bibliotheekblad en IP-nieuws.

Medewerkers

Bibliotheekinzicht is een initiatief van de afdeling onderzoek van de KB. Onderstaande medewerkers zijn betrokken bij het ontwikkelen van content.