Over ons

 

Bibliotheekinzicht streeft ernaar een volledig en actueel beeld te schetsen van de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen die bibliotheken aangaan. Omdat de samenleving verandert en er jaarlijks veel relevante onderzoeken verschijnen, werkt de KB Bibliotheekinzicht voortdurend bij. Zo worden artikelen zo veel mogelijk up-to-date gehouden als er nieuwe inzichten en statistieken verschijnen. Kom je zelf een nieuw of relevant onderzoek tegen dat niet mag ontbreken op Bibliotheekinzicht, laat het ons dan vooral weten!

De gegevens die zijn verwerkt in de artikelen komen uit verschillende bronnen. Vaak gaat het om onderzoek dat door of in opdracht van de KB is uitgevoerd. Daarnaast zijn externe bronnen gebruikt, zoals publicaties van Provinciale Ondersteuningsinstellingen, onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, partnerinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dit zijn onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, GFK, Motivaction, Stichting lezen, Stichting lezen en Schrijven, Mediawijzer.net, Bibliotheekblad en IP-nieuws.

Bibliotheekinzicht is een initiatief van de afdeling onderzoek van de KB. Onderstaande medewerkers zijn betrokken bij het ontwikkelen van content en allen te bereiken via bibliotheekinzicht@kb.nl.