Dashboard basisvaardigheden voor volwassenen

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening Basisvaardigheden voor volwassenen. In dit dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De  onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Ook kunnen bibliotheken de resultaten op provinciaal en lokaal niveau filteren en verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Naast dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in een landelijke rapportage en infographic, waarin de belangrijkste bevindingen over 2020 op landelijk niveau zijn beschreven. Deze zijn hier terug te vinden.

Instructie

In het webinar Dashboard Bibliotheekstatistiek geven we een toelichting over het gebruik van het dashboard. 

Klik in het menu links om te navigeren tussen verschillende onderwerpen. Per onderwerp kun je met de knop rechts bovenin kiezen tussen de ontwikkeling van de data of een benchmark.

  • Ontwikkeling: Geeft de ontwikkeling van het onderwerp over tijd weer. Met de filters ‘Omvang’, ‘Provincie’ en ‘Bibliotheekorganisatie’ zijn de gegevens op verschillende niveau’s in te zien.
  • Benchmark: In de linker grafiek zijn de cijfers op landelijk en provincieniveau zichtbaar. Filter bovenin om de cijfers op omvang en provincieniveau weer te geven. In de grafiek rechts is een vergelijking (benchmark) tussen bibliotheekorganisaties en bibliotheken van dezelfde omvang mogelijk. Filter bovenin de bibliotheekorganisaties die je wilt vergelijken. Het is hier ook mogelijk alle provincies van een bepaalde omvang of provincie te vergelijken, door bovenin te filteren.
  • Als de knop Benchmark / Ontwikkeling ontbreekt is de vraag voor het eerst in schooljaar 2018-2019 uitgevraagd en is alleen de benchmarkpagina beschikbaar.

Filters:
De filters in het dashboard maken het mogelijk om de gegevens op verschillende niveaus weer te geven.

  • Schooljaar: Geeft de data per schooljaar weer.
  • Omvang: Selecteert bibliotheken van een bepaalde omvang (gebaseerd op aantal inwoners in het werkgebied);
  • Provincie: Geeft de data van één of meerdere provincies weer;
  • Bibliotheekorganisatie: Geeft de data van één of meerdere bibliotheekorganisaties weer.

Mail bij vragen over het dashboard naar bibliotheekinzicht@kb.nl.

Bijbehorende datasets

Afbeelding

Databestand Basisvaardigheden voor volwassenen 2020

Dit databestand betreft de ruwe data van de meting Basisvaardigheden voor volwassenen 2020. De meting is specifiek gericht op de dienstverlening van de openbare bibliotheken en is uitgevraagd op bibliotheekorganisatieniveau.

Bekijk deze dataset

Support

Hoe kan ik een grafiek overnemen uit het dashboard?

Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om een grafiek te kopiëren en plakken door op de rechter muisknop te klikken. Je kunt een schermafbeelding van de grafiek maken of maak gebruik van het Knipprogramma / Snipping tool van Windows.

Hoe vergelijk ik data van twee bibliotheken met elkaar?

Elk onderwerp heeft een knop benchmark, rechts bovenin beeld. Klik hier op en selecteer vervolgens bovenin het filter de bibliotheken die je met elkaar wilt vergelijken.

Kun je een vergelijking maken tussen provincie en Nederland als totaal?

Ja, de linker grafiek toont altijd de landelijke cijfers en, wanneer er een filter op provincie wordt ingesteld, de cijfers van de desbetreffende provincie.

Ik mis een onderwerp of cijfers, kan dit toegevoegd worden?

Het dashboard is continu in doorontwikkeling en er zullen gaandeweg cijfers worden toegevoegd. Stuur een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl en we gaan kijken of we de cijfers die je mist toe kunnen voegen.

Zijn alle gegevens uit het dashboard ook beschikbaar in ruwe databestanden?

De datasets worden zo snel mogelijk onderaan deze pagina gepubliceerd.

Hoe is in het dashboard omgegaan met fusies van bibliotheken?

Bij een fusie is altijd het laatste schooljaar, in dit geval 2018-2019, als uitgangspunt genomen. Bijvoorbeeld: Bibliotheek A is in 2017 gefuseerd met Bibliotheek B. De data van Bibliotheek A is dan vanaf 2015 opgeteld bij Bibliotheek B. Bibliotheek A komt niet voor in het dashboard.